Haydar Ergülen / Mayısı havalandır, sonrası Hazirandır...

Aşktır, yırtıldı yırtılacak bir anı gibi
Eski sesli haziranın tam ortasından,
Tam duyuldu duyulacak derken
Yalnızlığın sesi aşktır,
Açılır bir şiirin her yerinde:
"Yalnızlık kokuyorsun" demiş miydi edip bey,
Öyleyse haziran kokuyorsun demiştir bir de
Şunu: bir anıya bir başka anıdan ne kalır,
Elbet aşkın ortasında haziran kalır!
Bir yazı bile şurda-burda birlikte tamamlamadan henüz,
Bir yaz daha çıkarma telaşından sakın!
Ne haziran kalır geriye ne o adamla kadın!
Şimdiden teşekkürler
Bir anıyı böyle dayanıklı kılan iyiliğine,
Aşkın ve haziranın trenini kaçırma,
Ocakta ateşçi ol ve öv onu,
Hızlı geçen şubatta yavaşlığına bak kırların,
Martta makas değiştir,
İstasyonda bekleyen çocuğu benim için öp,
O senin çocukluğun..!
Mayısı havalandır, sonrası hazirandır...
Hazirandır, yalnızlık gibi aşkın ortasındadır